×

TYSK: Femern-projektet koster milliarder før skovlen er stukket i jorden

16.04.2018

PR-KAMPAGNE OG ET HEMMELIGT FORLIG FOR MILLIONER: INFRASTRUKTUR: Femern A/ S står til at bruge 4,6-5,2 mia. kr. frem til slutningen af 2020, hvor man venter at få grønt lys fra Tyskland. Jyllands-Posten gennemgår, hvad pengene er gået til.

Det er ikke bare løn til de 82 ansatte og honorarer til mere end 40 forskellige advokat-og rådgivningsfirmaer, der skyder prisen i vejret på Femern-projektet. Interne bestyrelsesdokumenter, som Jyllands-Posten er i besiddelse af, viser blandt andet, at man undervejs har brugt millioner på en tysk imagekampagne og et hidtil hemmeligholdt forlig i forbindelse med en udbudsklage.

Fra 2009 til udgangen af 2017 har Femern A/ S i alt brugt 3,3 mia. kr. og frem til slutningen af 2020, hvor Femern A/ S forventer at få en endelig tysk byggetilladelse, vil forbruget fortsætte. Ifølge Jyllands-Postens beregning står Femern foran yderligere udgifter på 1,3-1,9 mia. kr., inden man ifølge tidsplanen kan starte gravemaskinerne.

»Det er ekstremt mange penge at have på højkant. Man må have forståelse for, at det er dyrt at forberede et så stort projekt, men der er næppe tvivl om, at man kunne have klaret sig med mindre. Især hvis man havde ventet med at sende de store entreprenørkontrakter i udbud,« siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.


14.000 sider

En stor del af udgifterne er gået til projektering, planlægning og undersøgelser i forbindelse med beslutningsprocessen, skriver Jyllands-Posten.

Især den langstrakte og komplicerede godkendelsesproces i Tyskland har krævet mange mandetimer i den 87 mand store Femern-organisation, ligesom Femern A/ S undervejs har anvendt mere end 40 forskellige rådgivningsfirmaer. Den seneste projektansøgning i Tyskland fyldte 14.000 sider, og ifølge Transportministeriet er det en væsentlig forklaring på, at der er brugt så mange penge, før byggeriet er sat i gang.

»Udgifterne afspejler, at der er tale om et kompliceret, grænseoverskridende infrastrukturprojekt beliggende i to lande, og at der er tale om verdens længste sænketunnel,« skriver Transportministeriet i en mail, hvor man oplyser, at der er brugt ca. 2 mia. kr. på projektering, planlægning og tilvejebringelse af beslutningsgrundlaget.


Imagekampagne

Arbejdet er blevet fordyret af, at Femern A/ S ifølge interne dokumenter har måttet udarbejde flere ekstra undersøgelser undervejs i forløbet, skriver avisen.

F. eks. har man udarbejdet undersøgelser om marsvin i Østersøen og nye miljøundersøgelser, fordi data bliver forældede, inden projektet når igennem godkendelsesprocessen.Desuden har Femern-projektet mødt så stor modstand i Tyskland, at man i 2017 valgte at bruge 9 mio. kr. på at hyre kommunikationsvirksomheden Hill+ Knowltonstrategies i Berlin til at gennemføre en kampagne for at opnå større folkelig opbakning i Tyskland.

»Kommunikationsstrategien vil blive følelsesmæssigt baseret og tage udgangspunkt i emner, der har folkelig interesse i Slesvig-Holsten,« står der i et fortroligt bestyrelsesreferat fra marts 2017. I dag oplyser Femern A/ S, at der var brug for en ekstra informationsindsats, fordi man ikke kender til faste forbindelser i Tyskland.


Forlig

En anden hidtil hemmeligholdt udgiftspost er et forlig, som Femern A/ S ifølge fortrolige bestyrelsesdokumenter valgte at indgå med to utilfredse entreprenørkonsortier i december 2016. De to konsortier klagede over udbudsprocessen, fordi det vindende konsortium på tre af fire store milliardkontrakter ikke levede op til forudsætningerne i udbuddet, efter at den danske underentreprenør Pihl & Søn var gået konkurs.

I første omgang betalte Femern A/ S 24 mio. kr. for en ekstra ret til at ophæve kontrakterne, hvis man skulle tabe klagesagen. Senere - i december 2016 - betalte man et ukendt tocifret millionbeløb i et forlig, hvor de utilfredse entreprenører til gengæld droppede deres klage. Entreprenørvirksomheden Züblin, der var en af klagerne, ønsker ikke at kommentere forliget. Femern A/ S har heller ingen kommentarer, skriver Jyllands-Posten.


Kontrakterne

Generelt har det kostet Femern A/ S så mange penge, at man i 2013 valgte at sende store dele af entreprenørarbejdet i udbud. Planen var, at man ville opnå tysk godkendelse, mens man fandt frem til de vindende entreprenørkonsortier. Men da tilbuddene endelig lå klar, var godkendelsen blevet udskudt med flere år, og Femern A/ S må derfor betale mellem 342 mio. kr. og 1,043 mia. kr. i kompensation for entreprenørerne på grund af ventetiden frem til udgangen af 2019.

Regningen slutter ikke her, skriver avisen.

For med de seneste problemer i Tyskland er den forventede endelige godkendelse udskudt til udgangen af 2020, hvilket koster Femern endnu en kompensation, som endnu ikke er kendt.

Professor Bent Greve fra RUC mener, at den tidlige udbudsproces er den primære årsag til, at Femern-projektet på nuværende tidspunkt har kostet unødvendigt mange penge.

»Man skal selvfølgelig ikke sætte en stor udbudsproces i gang, medmindre man har en meget stor sandsynlighed for, at man rent faktisk kan komme i gang med projektet på det planlagte tidspunkt,« siger han.


Forklaring

Femerns adm. direktør, Claus Baunkjær, har afvist at stille op til et interview om de store udgifter. På intet tidspunkt har han villet tale med Finans og Jyllands-Posten om de kritikpunkter, der har været rejst de seneste uger.

Til gengæld oplyser Femern A/ S i en e-mail, at et grundigt forarbejde er en forudsætning for at igangsætte så stort et anlægsprojekt. I forhold til beslutningen om at sætte udbudsprocessen i gang længe inden, man havde en tysk godkendelse, skriver Femern A/ S: »Hvis udbudsprocessen havde afventet tysk myndighedsgodkendelse, kunne man ende i en situation, hvor man havde en byggetilladelse, men hvor prisen var uacceptabelt høj. Dermed ville der være spildt projektering for flere mia. kr. Udbudsprocessen har samtidig givet selskabet unik viden om entreprenørernes byggemetoder, som er blevet anvendt i den danske og tyske myndighedsgodkendelse.