×

Metro fra København til Malmø i 2035. Måske

29.05.2018

Fehmarnbelt Days: Overborgmester Frank Jensen og hans svenske borgmesterkollega i Malmø har en vision. Og efter 7 års forarbejde er visionen ifølge de to politikere tættere på at blive til virkelighed, skriver Politiken.

Lidt over 20 minutter. Så kort tid vil det tage at rejse fra Københavns Hovedbanegård til Malmø Centralstation, hvis visionen om en metrolinje i en ny tunnel mellem de to byer bliver til virkelighed, skriver Politiken.

Visionen blev født i 2011, altså for 7 år siden.

Men det er den tid, det tager at komme fra at mene, at noget er det rigtige at gøre, til også at tro på, »at visionen kan blive en realitet«, som Frank Jensen (S), overborgmester i København, sagde det på et pressemøde mandag i Malmø.

Her gjorde han sammen med sin borgmesterkollega i Malmø, Katrin Stjernfeldt Jammes (S), status over det hidtidige arbejde med at opgradere infrastrukturen i Øresundsregionen.

Især to forhold skubber udviklingen i retning af anlæggelse af en metrolinje på tværs af Øresund: behovet for at skabe en integreret Øresundsregion og åbningen af Femern-forbindelsen, skriver avisen.

»En metro har den fordel, at vi knyttes meget tættere til hinanden.

Fra at være 1,3 millioner mennesker, som inden for en time kan nå rundt i denne region, vil der være 2,3 millioner, som har denne mulighed.

Det gør, at vi får et gigantisk løft i arbejdsmarkedsrekrutteringen, når man kan bosætte sig et andet sted end der, hvor man arbejder, fordi rejsetiden er meget kort.

Med en Øresundsmetro kan denne region rykke op i en endnu højere klasse som en metropol, der kan tiltrække investeringer, virksomheder og talenter ude fra verden«, sagde Frank Jensen.

Også aftalen mellem Tyskland og Danmark om Femern-forbindelsen er et vægtigt argument for at øge transportkapaciteten på tværs af Øresund, sagde de to borgmestre. For når forbindelsen åbner i 2028, vil godstransporten med tog via Øresundsforbindelsen vokse betragteligt.

En rapport om projektet fra sidste år anslår, at antallet af godstog, der passerer Øresund, vil fordobles med Femern-forbindelsens åbning.

Derfor vil der være et stort behov for at flytte passagertransport fra broen og tunnelen til en ny metrolinje. Hvis ikke det sker, kan Øresundsforbindelsen gå hen og blive en flaskehals, sagde Malmøs borgmester, Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Den anslåede pris for en Øresundsmetro er cirka 30 milliarder danske kroner - inklusive et såkaldt ' korrektionstillæg' på 50 procent, som skal polstre projektet, når det gælder budgetoverskridelser.

»Vores vurdering er, at projektet kan realiseres uden skattefinansiering. Det kan betales af billetindtægter, af tilskud fra EU og af overskuddet fra den nuværende Øresundsforbindelse, som er betalt ud i 2035«, sagde Frank Jensen.


Langt ude i fremtiden

Han erkender, at sidstnævnte finansieringsmulighed er et statstilskud - om end det ikke er skattefinansieret.

»Det er jo regeringens valg, om man vil bruge overskuddet fra Øresundsforbindelsen til den tid på at sætte skatterne ned eller på at løse udfordringer for infrastrukturen - på at flytte godstransporten væk fra gummihjul på vejene over på jernbanerne«, sagde han.

Ifølge Niels Buus Kristensen, forskningsleder i Transportøkonomisk Institutt i Oslo og formand for ekspertgruppen Mobilitet for Fremtiden, er ikke i tvivl om, at en metrolinje mellem København og Malmø vil gavne integrationen i regionen.

»At finde ud af, præcis hvor god en idé det er, kræver, at der bliver regnet på værdien af tidsbesparelsen for passagererne i forhold til de 30 milliarder kroner, som en Øresundsmetro anslås at koste. Dertil kommer, om den kan aflaste trængslen på hovedstadens vejnet, som vi forventer stiger voldsomt over de næste 20 år«, siger han og peger på, at tidligere beregninger er nået frem til, at gevinsterne nok ikke helt kan opveje investeringsomkostningerne, skriver Politiken.

»Det er dog et meget kompliceret regnestykke, som vores nuværende regnemodeller har svært ved at håndtere. Men helt generelt er der da grund til at rose politikerne for at tænke i fremtidens transportsystemer.

Det kan vi ikke få for meget af«, siger Niels Buus Kristensen.

Blandt forudsætningerne for en Øresundsmetro er, at det københavnske metronet fortsat udbygges.

»Jeg hørte tidligere i dag transportminister Ole Birk Olesen (LA) sige, at projektet med en Øresundsmetro ikke ligger ligefor i Danmark, og det er jeg sådan set glad for at høre. For der er en række andre projekter, blandt andet nye metrolinjer i København, som vi meget gerne skulle i gang med i de kommende år. Men jeg er glad for, at ministeren ikke afviser Øresundsmetroen på den lange bane. Vi vil gerne kunne klippe snoren i 2035«, sagde Frank Jensen.

kim.faber@pol.dk

Med en Øresundsmetro kan denne region rykke op i en endnu højere klasse internationalt som en metropol, der kan tiltrække investeringer, virksomheder og talenter Frank Jensen.

Visionen er, at en ny metrolinje til Malmø åbner i 2035.


FAKTA Øresundsmetro

Rejsetid København H og Malmø C: lidt over 20 min.

Tunnellængde fra kyst til kyst: 22,1 km Maksimal kapacitet: 36 tog i timen i hver retning Maksimal hastighed: 120 km/t.

Tunnelens dybeste punkt: 55 m under vandoverfladen Byggetid: 6-7 år.