×

EU's støtte til tunnelen skal nok komme -trods forsinkelse

30.05.2018

Fehmarnbelt Days: Under et møde med transportministrene fra Sverige, Slesvig-Holsten og Danmark havde EU's repræsentant lejlighed til at forsikre om fællesskabets fortsatte støtte, skriver Lolland-Falsters Folketidende. Ifølge STRING er det nødvendigt at skabe integrerede, bæredygtige og moderne transportnetværk.

Også selv om den kommende faste Femern Bælt-forbindelse er forsinket i forhold til de oprindelige planer, holder EU fast i sin støtte til projektet.

Det havde EU's koordinator for ScanMed-korridoren, Pat Cox, lejlighed til at fastslå under et arrangement under Femern Bælt-dagene i Malmø.

Femern Bælt-forbindelsen er fortsat et prioriteret projekt på den europæiske transport-korridor, der rækker fra det nordlige Skandinavien til Middelhavet. På scenen sad Pat Cox sammen med transportministrene fra Sverige, Slesvig-Holsten og Danmark. Det var erhvervs-og transportminister Bernd Buchholz, Slesvig-Holsten, der fortalte Pat Cox om udsagn om, at hvis ikke de EU-bevilgede penge bliver brugt til tiden, går de tabt.

-Også selv om Femern Bælt-projektet er lidt bagud -pengene fra EU skal nok komme, forsikrede Pat Cox, der dog samtidig måtte tage forbehold overfor, at EU's budget for 2020-2027 endnu ikke er endeligt fastlagt: Her skal man tage højde for, at Storbritannien er på vej ud og efterlader et " hul" i EU's indtægter på omkring 12 procent.


En række ændringer

Det foreløbige udspil til budgettet er, at de øvrige landes betaling øges lidt, samtidig med at der er lagt op til en række ændringer på EU's udgiftsside.

-Transport er et af de områder, der står til at få et øget budget, fortalte Pat Cox.

Det er et forslag, der nyder støtte fra det regionale STRING-samarbejde, skriver Lolland-Falsters Folketidende.

I en fælles udtalelse hedder det fra STRING-medlemmerne, " at mobiliteten af varer og borgere er centralt i forhold til at skabe økonomisk vækst og jobs samt at understøtte handel og turisme i EU og med EU's nabolande".

Ifølge STRING er det nødvendigt at skabe integrerede, bæredygtige og moderne transportnetværk, " ikke mindst på tværs af grænser for at skabe optimale rammer for dette." Derfor hilser STRING EU-Kommissionens forslag om et fortsat fokus på grænseoverskridende transportprojekter i den næste budgetperiode (2021-2027) velkomment.

Det er også positivt, at kommissionen lægger op til øget støtte til dekarbonisering af transportsektoren. STRING-medlemmerne ser Connecting Europe-programmet (CEF) som en central del af bestræbelserne på at skabe europæisk merværdi i transportsektoren.

CEF finansierer en lang række grænseoverskridende projekter i hele Europa, herunder Femern Bælt-tunnelen, som led i at udvikle det transeuropæiske transportnet (TEN-T), skriver Lolland-Falsters Folketidende.


Norge skal kobles på

-Det skal fortsat være en hovedprioritet for EU at udvikle og forbedre den europæiske transportinfrastruktur via Ten-T-netværket og CEF.

Femernbælt-tunnelen er et fremragende eksempel på, hvordan EU-midler kan bruges til at skabe grænseoverskridende vækst og udvikling, hedder det fra STRINGs formand, Annette Tabbara, statsråd i Hamborg. STRING støtter også, at forslaget lægger op til at integrere transportnetværkene mellem Norge og EU yderligere.

Ifølge STRING er det meget vigtigt at få koblet Norge bedre på det øvrige europæiske vej-og tognet for at få fuldt udbytte af det øgede regionale samarbejde i hele regionen fra Hamborg i syd til Oslo i nord.