×

Godstransport på nye veje

13.06.2018

EU-finansieret projekt på vej med en detaljeret forudsigelse af effekten af Femern Bælt-forbindelsen, skriver Lolland-Falsters Folketidende.

Når Femern Bælt-tunnelen åbner, vil transporten af gods i Nordeuropa blive forandret -både i forhold til, hvilke ruter det sendes ud på, og hvilke transportmidler, der anvendes.

Det fremgik af et indlæg under Femern Bælt-dagene i Malmø i slutningen maj, skriver Lolland-Falsters Folketidende.

- Der vil blive vindere og tabere, sagde Michael Tasto fra Institute of Shipping Economics and Logistics, da han fremlagde de foreløbige resultater af en omfattende undersøgelse.

Den skal vise, hvordan godset vil bevæge sig i år 2035 -efter åbningen af Femern Bælt-tunnelen.

Det EU-finansierede program TENTacle skal sikre den bedst mulige udnyttelse af de forbedringer af Europas transportkorridorer, som EU bidrager til, og blandt andet give logistikbranchen mulighed for at tage bestik af udviklingen allerede nu, skriver avisen.

I sit oplæg nævnte Michael Testo, at tunnelen vil flytte godstog fra Storebælt til Femern Bælt. Samtidig fortalte han, at færgerne vil miste trafik -de vestlige ruter mest.

-Men hele færge-servicen vil være i risiko -det siger modellen, fortalte Michael Testo.

-Der bliver mindre trafik til Gedser. Nok ikke så meget, at forbindelsen lukker, men måske en anledning til at tænke i andre ruter, sagde Michael Testo.

Han henviste i hele sit oplæg til, hvordan de ændrede trafik-mønstre giver anledning til allerede nu at se på fremtidige investeringer.

Således så han for havnen i Hamburg en anledning til at forberede sig på mere godstransport nordpå, inden Femern Bælt-forbindelsen står klar.

-Sverige bliver en del af Hamburgs bagland, sagde Michael Testo.

-Forandringerne kommer -tænk på hvordan I kan få det bedste ud af dem, lød hans opfordring.