×

Femern holder planen

18.06.2018

MEGABYGGERI Arbejdet med at bygge Femern-forbindelsen til Tyskland ventes fortsat at gå i gang i 2020, oplyser selskab bag, skriver B.T og Ritzau.

Det tager over otte år at bygge den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Danmark og Tyskland. Men selv om et bredt flertal i Folketinget for længst har vedtaget at bygge Femern-forbindelsen, ligger de helt store spadestik fortsat et stykke ude i fremtiden. Spørgsmålet er hvor langt ude, skriver B.T og Ritzau.

I foråret blev en tysk myndighedsgodkendelse af projektet udskudt til slutningen af i år. Alligevel fastholder både Transportministeriet og selskabet bag forbindelsen, Femern A/ S, over for Ritzau, at byggeriet af den 52 milliarder kroner dyre tunnel kan gå i gang i 2020.

Og det er til trods for, at en klage fra tyske miljøorganisationer over godkendelsen efter alt at dømme vil udskyde byggestarten yderligere to år. Transportministeren i Slesvig-Holsten, Bernd Buchholz, er da heller ikke helt så skråsikker.

»Byggestart vil afhænge af byggegodkendelsen, hvilket vil sige, hvornår retssagen er afsluttet. Vores erfaring er, at det mindst vil tage to år. Det er dog ingen garanti, for domstolene er uafhængige, og vi kender endnu ikke omfanget af de søgsmål, der venter,« siger Bernd Buchholz.

I denne uge faldt der en tillægsaftale på plads med entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors, der skal udføre tre af de fire store anlægsentrepriser på forbindelsen. Aftalen betyder, at de betingede kontrakter er forlænget med et år og løber til udgangen af 2020 til en merpris på knap 45 millioner kroner, oplyser Transportministeriet.

Professor Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet kalder det rettidig omhu at forhandle nye kontrakter med udsigt til en forsinket miljøgodkendelse. Der er tidligere blevet gisnet om, at prisen for at forlænge kontrakter ville være op mod en milliard kroner dyrere.

»Set i det lys er det billigt sluppet at skulle betale 45 millioner for yderligere en kontraktforlængelse,« siger Per Nikolaj Bukh.

Femern A/ S er dog også kun nået i hus med entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors, der skal udføre tre af de fire store anlægsentrepriser. Selskabet er også »i god dialog« om kontraktforlængelse med Fehmarn Belt Contractors, som skal stå for udgravningen af tunnelrenden og landopfyldning, lyder det.

Hvor mange der vil benytte sig af forbindelsen, når den engang måtte stå færdig, er der også skabt usikkerhed om, skriver avisen.

Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested regnede indtil for få uger siden med at få en offentlig høring om Femern-forbindelsen, hvor alle de omstridte trafikprognoser og beregninger bag projektet kunne komme på bordet.

»Holdningen fra forligspartierne var, at når der nu ikke var noget at skjule, som et medlem formulerede det, så kunne man lige så godt få alt frem,« siger Henning Hyldested til Ritzau.

Men den høring er nu aflyst, fortæller han. Enhedslisten er sammen med Alternativet de eneste partier, der står udenfor aftalen om at bygge forbindelsen. Nu er der ifølge ordføreren i stedet udsigt til, at transportudvalgets medlemmer kan få en teknisk gennemgang af projektet sammen med transportministeren efter sommerferien.

/Ritzau/

 


Fakta: MÅSKE VERDENS LÆNGSTE TUNNEL

Den samlede anlægspris for den godt 18 kilometer lange sænketunnel under Femern Bælt er på 52,6 milliarder kroner i 2015-priser i anlægsloven.

Loven om, at der skal laves en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, blev vedtaget i Folketinget i april 2015.

Forbindelsen skal finansieres gennem brugerbetaling.

Det forventes at tage 36 år, før udgifterne er hentet hjem.

Der kræves en godkendelse fra tyske myndigheder, før byggeriet af Femern-forbindelsen kan begynde.

Tidligere på året meddelte den slesvig-holstenske transportminister Bernd Buchholz, at den uafhængige myndighed, der håndterer miljøgodkendelsen, først vil komme frem til sin endelige beslutning i andet halvår af 2018.

Derudover kan 12.600 ty-ske indsigelser og en forventet retssag forsinke projektet, så byggestart tidligst kan gå i gang i 2020.

Det tager knap 8,5 år at bygge Femern-forbindelsen, som dermed på nuværende tidspunkt tidligst kan stå klar i 2028.

Kilder: Transportministeriet, Femern A/ S.