×

EU kritiserar Sveriges gränskontroller

05.11.2018

Stora delar av gränskontrollverksamheten bryter mot EU:s regler - något som omedelbart måste åtgärdas, enligt en sekretessbelagd rapport som Ekot tagit del av,m skrivar SecurityWorldMarket Sweden.

"Brådskande åtgärder bör vidtas av myndigheterna för att ta itu med de eftersläpningar och luckor som identifierats på såväl strategiska som operativa nivåer", skriver EU-kommissionen i rapporten, enligt Ekot.

Ett av problemen är att personal på Arlanda flygplats inte känner till de profileringslistor och riskindikatorer som finns för att exempelvis upptäcka återvändande jihadister.

Ett annat problem är att myndigheterna som ansvarar för yttre gränskontroller - Polisen, Kustbevakningen, Migrationsverket och Tullen - saknar en gemensam struktur och genomgående enhetlighet i sättet att arbeta, rapporterar Ekot.