×

Körd miljöpolitik för elbilar

07.11.2018

Intresset för laddningsbara bilar har inte bara ökat i Sverige, utan de är även populära utomlands. Enligt Bil Sweden, branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar, är andelen elbilar och hybridbilar som nyregistreras i Sverige 12,1 procent, skrivar Mariestads Tidningen.

I Norge är det ännu fler. Hälften av alla nyregistrerade bilar i grannlandet är el- eller hybridfordon. Men frågan är om inte Sverige har hjälpt Norge i strävan efter nya miljövänliga alternativ. På Tesla Club Swedens egen blogg står det att Norges elbilsrevolution har finansierats av svenska skattepengar (4/10). Att en stor del av Norges miljöbilar köps in från andra länder bekräftas av norska intresseorganisationen Opplysningsrådet for Veitrafikken. Organisationen menar att hela 20 procent av de registrerade elbilarna i september inte är fabriksnya, utan importerade bilar, skrivar MNariestads Tidningen.

Sedan 2012 har vi en statlig supermiljöbilspremie som innebär att den som köper elbilar eller laddhybridbilar kan få ett bidrag på 40 000 kronor per bil. I år ökades premien på ytterligare. Nu gäller bolus malus, som kan ge upp till 60 000 kronor i subvention för bilar med låga utsläpp av koldioxid.

Men miljöbilarna verkar alltså inte bara göra nytta i Sverige. Analysföretaget Vroom har tagit fram statistik som visar att en del av bilarna som har registrerats på den svenska marknaden hastigt har exporterats till andra länder (DI 18/10).

Detta är ett tydligt exempel på hur miljösubventioner kan slå fel. Svenska skattepengar som går till premier ska inte bekosta andras länders miljöomställningar. Hela 12 procent av de subventionerade laddhybriderna och elbilarna registrerade i Sverige mellan 2015 och 2017 har exporterats till andra länder. De bilar som har sålts till utlandet har varit berättigade till drygt 162 miljoner kronor i miljöpremier och bonusar. Inte ens hälften av dessa bilar har hunnit stanna i landet i 12 månader. Och efter två år har ytterligare 22 procent av bilarna lämnat Sverige.

Det är visserligen bra att Sverige exporterar fordon. Men exporten ska inte vara grundad på statliga subventioner. Att premien höjs kommer förmodligen bara bidra till att fler bilar säljs utomlands.

Syftet med subventioner på laddningsbara bilar är att främja miljövänliga alternativ i Sverige. Men samtidigt verkar människor vilja köpa dessa utan politisk inblandning. Det är alltså inte otroligt att utvecklingen hade varit liknande även utan subventioner. Istället skulle skattepengarna som går till elbilar ha kunnat användas till andra åtgärder för miljön, istället för till utländska bilköpare.

Svenska skattebetalare ska inte stå för 162 miljoner kronor i subventioner till bilar som bara finns i landet en kort tid. Miljöpremier som gynnar bilar som exporteras utomlands vittnar om ett grundläggande fel med svensk miljöpolitik.