×

Eventyrlige tall for NSB : Passasjerene fortsetter å strømme til toget

07.11.2018

Etter årets åtte første måneder viser tallene at antall reiser med NSB fortsatt øker. NSB Persontog hadde ved utgangen av august 2018, 8,1 prosent flere reisende enn i samme periode i fjor, skriver Ås Avis.

NSB hadde 44 450 208 reiser de åtte første månedene i 2018, mot 41 131 781 reiser i samme periode 2017. NSB Gjøvikbanen hadde i samme periode 1 031 930 reisende, mot 979 000 reiser i samme periode 2017, skriver Ås Avis.

– At veksten fortsetter år etter år, er svært gledelig, sier Arne Fosen, konserndirektør NSB Persontog.

– Det understreker at vi har et tilbud det er et voksende behov for og som folk benytter hver eneste dag. Det viser også at selv om mye omtalte arbeider på jernbanen over tid påvirker reisen, er toget et foretrukket fremkomstmiddel som kundene vender tilbake til. At så mange tar toget, er viktig for miljøet og for å få den totale trafikken, særlig rundt byene, til å flyte godt, sier han.


Trang om plassen

Økningen i antall reisende innebærer at det er til tider er mange ombord, særlig i rushtiden og spesielt på Østlandet. Da opplever folk dessverre at det er trangt om plassen. – Det kommer jevnlig nye tog på skinnene og vi jobber for å benytte de togene og de rutetidene vi har til beste for våre kunder, understreker persontogdirektøren.

For å få et enda bedre togtilbud er Bane NORs arbeider med en bedre infrastruktur helt avgjørende.

– Den aller viktigste årsaken til fornøyde kunder er at togene kommer og går når de skal. Derfor er også kvaliteten på strømforsyning, signalanlegg og skinner avgjørende for kundene våre og for oss i NSB, avslutter Arne Fosen.


NSB Lokaltog i Osloområdet

På NSB Lokaltog mellom Stabekk og Moss (L21) var det 3,8 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2018, sammenlignet med 2017. Totalt er det registrert 2 205 690 passasjerer i perioden.

NSB Lokaltog i Oslo-området hadde 9,0 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2018, sammenlignet med 2017. 26 073 390 passasjerer benyttet NSB lokaltog i Osloområdet i perioden.

På NSB Lokaltog mellom Spikkestad og Lillestrøm (L1) var det 11,1 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2018, sammenlignet med 2017. Totalt er det registrert 6 897 000 passasjerer i perioden.

På NSB Lokaltog mellom Drammen og Dal (L13) var det 13,5 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2018, sammenlignet med 2017. Totalt er det registrert 4 893 540 passasjerer i perioden

På NSB Lokaltog mellom Kongsberg og Eidsvoll (L12) var det 0,2 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2018, sammenlignet med 2017. Totalt er det registrert 4 016 120 passasjerer i perioden.

På NSB Lokaltog mellom Asker og Kongsvinger (L14) var det 21,6 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2018, sammenlignet med 2017. Totalt er det registrert 2 382 990 passasjerer i perioden.

På NSB Lokaltog mellom Stabekk og Ski (L2) var det 5, 0 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2018, sammenlignet med 2017. Totalt er det registrert 4 403 130 passasjerer i perioden.

På NSB Lokaltog mellom Skøyen - Mysen – Rakkestad (L22) var det 16,4 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2018, sammenlignet med 2017. Totalt er det registrert 1 274 920 passasjerer i perioden.