×

Femern-tunnel ud af speed-lov

08.11.2018

Den tyske Forbundsdag vedtager i dag en lov om at sætte mere fart på planlægningen af store infrastrukturprojekter. Femern Bælt-tunnelen bliver ikke nævnt, skriver Lolland-Falsters Folketidende.

-Den faste Femern Bælt-forbindelse bliver ikke specifikt nævnt i loven om hurtigere planlægning, skriver LF.

Sådan hedder det fra Bettina Hagedorn, der er SPD-medlem af den tyske Forbundsdag og blandt kritikerne af projektet.

Loven ventes vedtaget i aften og har været nævnt som en mulighed for, at også den tyske godkendelse af Femern Bælt-projektet kunne ske hurtigere. På initiativ fra regeringen i delstaten Slesvig-Holsten havde det tyske Forbundsråd foreslået det oprindelige lovforslag ændret for at få det til også at omhandle den faste forbindelse mellem Lolland og Fehmarn.

Nu henviser Bettina Hagedorn til, at Forbundsdagens transportudvalg onsdag har fået taget Femern Bælt-forbindelsen ud af lovteksten igen.

Helt væk er det store infrastrukturprojekt imidlertid ikke fra den lov, der bliver vedtaget i dag: Ifølge Bettina Hagedorn nævnes i bilaget til lovteksten både den tyske udbygning af jernbane og vejnet til den kommende tunnel.

Sammen med partikollegaen Marthias Stein, der i transportudvalget repræsenterede SPD i behandlingen af lovforslaget, udtrykker Bettina Hagedorn tilfredshed med, at det er lykkedes at få taget selve tunnel-projektet ud af lovteksten.

Og i forbindelse med optagelsen af de tyske landanlæg til Femern Bælt-forbindelsen i bilaget til lovteksten mener SPD-politikerne, at det ikke har samme juridiske betydning som selve lovteksten.

Den nye tyske lov har på dansk side været set som en mulighed for, at man kan komme hurtigere i gang med Femern Bælt-projektet også på den tyske side, skriver avisen.