×

Öresundsregionen växer så det knakar

20.11.2018

Det händer mycket i Malmö med omnejd. Närheten till Köpenhamn är viktig med 100 000 resenärer som passerar Öresundsbron varje vecka. Sedan 1990-talet har utvecklingen gått starkt framåt i den gamla varvsstaden som ingår i en dynamisk region, skriver Byggnyheter.

Idag lyfts Malmö fram som ett exempel på lyckad stadsomvandling i Europa. Staden har gått igenom stora förändringar de senaste decennierna. Storytelling har stor betydelse – den gemensamma berättelsen om utvecklingen som har gett invånarna nytt liv och hopp.

Malmö drabbades hårt av varvskrisen under 1990-talet. Ännu tuffare blev det när även textil- och vinindustrin fick allvarliga problem. Totalt försvann runt 30 000 arbetstillfällen.

– Då växte en ny vision om staden fram. En ny ekonomisk bas skapades för att ersätta det som försvunnit. Och då startade det stora utvecklingsarbetet som symboliserar dagens Malmö med Turning Torso, stadsutvecklingen i Västra hamnen med Bomässan 01 som hölls 2001 och Malmö universitet som firar 20-årsjubileum i år. Då försvann också den stora kranen i hamnen, berättar Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.

Ett annat utvecklingsområde är Hyllie där ett nytt centrum skapas runt Citytunnelns station. Hyllie får en blandning av lokala mötesplatser samt små- och storskaliga byggnader med både arbetsplatser och bostäder med närhet till den skånska naturen och landsbygden.

– I Malmö finns ett starkt politiskt ledarskap med samsyn mellan blocken om de stora frågorna. Det är viktigt för utvecklingen eftersom investerare behöver känna stabil mark för att våga satsa. Flera stora företag har placerat huvudkontor hos oss, bland andra Ikeas kreativa hubb, Hubhult, Eon och IBM. Skåne, som idag är en enda region, har Sveriges näst största arbetsmarknad med 1,5 miljoner människor, fortsätter Christer Larsson.

Nytt arkitekturprogram

Kommunfullmäktige har tagit fram en översiktsplan för hur Malmö ska utvecklas de kommande 30 åren. Där lyfts stadens kärnvärden fram, bland annat att den befintliga staden ska användas istället för att spridas ut på den värdefulla skånska åkermarken. Ett nytt arkitekturprogram är kopplat till planen. Programmet ska ses som ett verktyg där byggherrar ska kunna lägga in sina planerade fastigheter i ett sammanhang. Där får de hjälp att till exempel välja lämplig kvalitet och kostnadsnivå på nybyggnationerna.

Närheten till Köpenhamn påverkar arkitekturen eftersom Malmö traditionellt haft en samhörighet med formspråket i den danska huvudstaden och Nordeuropa. Det syns bland annat i den malmöitiska tegelarkitekturen. Arkitekturen har blivit en del av Malmös varumärke där byggnader som Turning Torso, Malmö Live konserthus och universitetets nya huvudbyggnad sticker ut.

– Vi har ett bra samarbete mellan universitetet och näringslivet. Malmö växer mot Lund. Inom ett överskådligt område finns fyra universitet – i Lund, Malmö, Köpenhamn och Roskilde – med sammanlagt över 150. 000 studenter. I en undersökning räknar Forbes Malmö som världens fjärde mest innovativa stad, säger Christer Larsson.

Och nya stora projekt är på gång. Öresundsmetro, där Köpenhamns tunnelbana ska byggas ut med en station vid Malmö Centralstation, är ett av de viktigaste. Öresundsmetro ingår i utbyggnaden av Köpenhamns tunnelbanenät som beräknas vara klart runt 2030. Den kommer att förstärka Öresundsbron som betytt oerhört mycket för hela regionens expansion.

Utgångspunkt för metron på den svenska sidan blir Nyhamnen – nästa stora stadsutvecklingsområde i Malmö. Tanken är att kommunfullmäktige ska anta översiktsplanen för Nyhamnen under 2018/2019. Området är lika stort som Malmö innerstad och där pågår redan flera byggprojekt, bland annat har Jernhusen ett stort projekt norr om Centralstationen.