×

Alliansens budget ger nystart för Skåne

21.11.2018

Allians för Skåne presenterade på tisdagsförmiddagen sitt budgetförslag för Region Skåne 2019. (MyNewsdesk)

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lägger fram en budget som tar ansvar för regionens ekonomi och samtidigt gör nödvändiga satsningar på kärnverksamheterna sjukvård och kollektivtrafik.

För att kunna göra dessa satsningar och samtidigt lägga fram en laglig budget som tar höjd för Region Skånes stora investeringsbehov, höjs skatten med 49 öre per beskattningsbar hundralapp. Fyra års vanstyre av S och MP gör att det inte finns något alternativ. Vårdens resurser ökar med 2,5 miljarder, vilket motsvarar drygt sju procent av det samlade regionbidraget till sjukvården. Budgeten landar på ett överskott på en miljard kronor, vilket är nödvändigt för att den överhuvudtaget ska vara laglig. Det samlade återställningskravet över de kommande tre åren uppgår till 1766 miljoner kronor.

– I vår första budget städar vi upp ekonomin och lägger grunden för framtida satsningar. Nu ger vi Region Skåne en nystart. Resultatet på en miljard är nödvändigt för att lägga grunden för investeringar i primärvården, nya sjukhusbyggnader, tåg och bussar säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande.

– Första linjens sjukvård stärks med en stor satsning på primärvården. I den här budgeten tillskjuter vi 371 miljoner kronor för att ge utrymme för större resurser till vårdcentralerna, fler allmänspecialister och successivt införande av fast vårdkontakt. Över hela mandatperioden kommer vi att öka primärvårdens resurser med en miljard kronor, säger Gilbert Tribo (L), regionråd.

– Vi vill förändra sättet Region Skåne styrs på. Besluten ska fattas närmare medborgare och personal. Sjukvården och kollektivtrafiken prioriteras medan vi gör riktade besparingar på administration och övrig verksamhet. Sjukhusen får en nystart med ett resurstillskott om 705 miljoner kronor, säger Annette Linander (C), regionråd.

– Fler än 7000 skåningar har väntat olagligt länge på operation eller annan åtgärd i vården. Det är en ökning med 75 procent sedan kömiljarden togs bort 2014. Vi avsätter 141 miljoner kronor för att stimulera kortare väntetider i sjukhusvården. 180 miljoner kronor möjliggör introduktion av nya läkemedel inom cancersjukvård och en rad andra områden, säger Per Einarsson (KD), regionråd.

Satsningar i korthet:

Överskott i budgeten – 1 miljard kronor

Primärvårdssatsning – 371 miljoner kronor

Nystart för sjukhusen – 705 miljoner kronor

Moderna läkemedel – 180 miljoner kronor

Tillgänglighetssatsning – 141 miljoner kronor

Kollektivtrafiken – 309 miljoner kronor

Riktad besparing, administration, regional utveckling och kultur – 225 miljoner kronor

Budgeten i sin helhet bifogas nedan under "Relaterade dokument".

För mer information:

Carl Johan Sonesson (M)

Regionråd och regionstyrelsens ordförande

Tel: 0705-08 32 33

Gilbert Tribo (L)

Regionråd

Tel: 0768-87 03 07

Annette Linander (C)

Regionråd

Tel: 0705-50 70 21

Per Einarsson (KD)

Regionråd

Tel: 0725-28 84 17