×

Moderater på nya poster i regionen

21.11.2018

VÄSTRA GÖTALAND: Charlotte Nordström blir ordförande i en ny styrelse för regiongemensam hälso- och sjukvård. Det står klart när Moderaterna nu utsett sina kandidater till olika politiska poster i regionen, skriver Västgöta-Bladet.

Moderaterna har utsett vilka personer partiet nominerar till olika politiska förtroendeuppdrag inom regionen. Partiets regionfullmäktigegrupp har tagit beslut om nomineringarna och valen kommer formellt att göras vid regionfullmäktiges möte nästa vecka. Uppdragen gäller från årsskiftet och fyra år framåt.

Linn Brandström från Töreboda, som tidigare i höst valdes till nytt regionråd och ordförande i personalutskottet, blir ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Hon kommer också att ingå i styrelsen för Svensk luftambulans.

Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård är ett nytt organ i regionens omfattande politiska system, som närmast ersätter Styrelsen för beställd primärvård, där Linn Brandström är ordförande fram till årsskiftet. I den nya styrelsen blir Charlotte Nordström från Skara ordförande.

Charlotte Nordström, den mest personvalskryssade moderaten i regionen, har tidigare valts till ersättare i regionstyrelsen. Hon ska också ingå i Styrelsen för Västsvenska turistrådet.

Annika Håkansson från Lidköping kommer att sitta i Styrelsen för Skaraborgs sjukhus och även Styrelsen för Västtrafik.

I Östra hälso- och sjukvårdsnämnden blir Anette Karlsson, Theres Sahlström och Lars-Åke Carlsson ledamöter. Centerpartiet har sedan tidigare gått ut med att Gunilla Druve Jansson fortsätter som ordförande i denna nämnd som beställer vård i Skaraborg.

Ed Kahrs från Falköping blir ordförande i Östra patientnämnden. Björn Thodenius från Hova blir förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden och även ledamot i nämnden för hälsa och stressmedicin.

(...)