×

"Femern Bælt bliver en gamechanger for hele vores region"

22.11.2018

En Øresundsmetro til 30 milliarder kr., udvidelse af Københavns Lufthavn til 40 millioner passagerer, HH-forbindelse og snart en forventet tysk miljøgodkendelse af Femern Bælt-projektet. Sammen med selvkørende biler vil det forandre hele Sjælland og Sydsverige markant, skriver Byensejendom.dk

Hovedstadsregionen står over for vigtige investeringer i ny infrastruktur, ikke mindst Femernforbindelsen. Bedre veje, jernbaner og faste forbindelser giver nye muligheder for vækst og udvikling, som regionen skal sørge for at udnytte. Derfor står infrastruktur øverst på dagsordenen, når parterne i Greater Copenhagen samles til politisk topmøde den 23. november 2018.

I Tyskland forventes Femern Bælt-projektet at få myndighedernes miljøgodkendelse, mens den svenske og danske stat er i færd med at gennemføre en strategisk analyse af en fremtidig fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Ligeledes undersøges mulighederne for en Øresundsmetro, mens Københavns Lufthavn gennemgår en omfattende ekspansion, så den får kapacitet til 40 millioner passagerer årligt.

Greater Copenhagen skal være tæt forbundet indadtil og udadtil, for mobilitet og tilgængelighed er afgørende for økonomisk fremgang. Jernbaner, veje og broer knytter mennesker og regioner tættere sammen og skaber nye muligheder for samarbejde og udvikling.


Femern er gamechanger

Derfor har Greater Copenhagen-samarbejdet i år valgt at sætte sit årlige politiske topmøde i infrastrukturens tegn, siger Greater Copenhagen & Skåne Committee's formand, Heino Knudsen.

- Den faste forbindelse under Femern Bælt bliver en gamechanger for hele vores region, og det vil den blive længe før, forbindelsen står færdig. For så snart byggeriet går i gang, begynder virksomhederne at indrette sig efter de muligheder, tunnelen vil skabe, siger Heino Knudsen, der tillige er regionsrådsformand for Region Sjælland.

Han tilføjer, at topmødet skal fortsætte det arbejde for bedre infrastruktur, som Greater Copenhagen satte i gang med vedtagelsen af et fælles Trafikcharter i 2016. Trafikcharteret er et katalog over infrastruktur-projekter, som samarbejdet ønsker at fremme.

- I Greater Copenhagen arbejder vi aktivt for at sikre, at hele vores region får maksimalt udbytte af ny infrastruktur, og det skal vores topmøde bidrage til, siger Heino Knudsen.

Under topmødet vil Greater Copenhagens politikere og ledende embedsmænd ikke kun diskutere fremtidens infrastruktur, men også nye teknologier som førerløse biler og droner.