×

Nu blir 70 zoner 3 – en stor reform för förenkling i kollektivtrafiken beslutad

28.11.2018

Västra Götalandsregionen: Regionfullmäktige har nu beslutat om att införa den efterlängtade förenklingen av kollektivtrafiken som innebär att dagens 70 zoner blir 3. Det här är en fråga som har utretts under en längre period och idag togs äntligen beslutet. (MyNewsdesk)

- Medborgarna har länge efterfrågat en förenklad kollektivtrafik och idag kan vi stolt berätta att det är på gång. I ett läge där klimathotet blir alltmer påtagligt är det viktigt att kollektivtrafiken är enkel och tillgänglig, då är det vårt ansvar som politiker att möta upp medborgarnas efterfrågan på ett nytt och enklare biljettsystem, säger Ulrika Frick (MP) ordförande kollektivtrafiknämnden.

- Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommunerna utrett och diskuterat fram det nya förslaget med tre zoner istället för dagens sjuttio. Grönblå Samverkan har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nu kommit överens om att sluta utreda och påbörja resan till en mer attraktiv kollektivtrafik för våra resenärer, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.