×

Sverige i skottgluggen för gränskontroller

30.11.2018

Sverige hamnar i skottgluggen när Europaparlamentet kräver att gränskontroller mot andra Schengenländer bara får finnas i högst ett år, skriver Altinget SE

Många parlamentariker kritiserade på torsdagen Sverige och de fem andra EU-länderna som har behållit gränskontroller sedan 2015. Tillfälliga kontroller ska verkligen vara tillfälliga.

Parlamentet röstade för att maxtiden för gränskontroller på grund av säkerhetshot sänks från två år till ett år. Den inledande perioden får högst vara två månader, jämfört med dagens sex månader.


Olagliga kontroller

Efter de första två månaderna måste landet lägga fram en detaljerad riskbedömning. Om kontrollerna förlängs bortom sex månader måste EU:s ministerråd godkänna dem och EU-kommissionen se till att rättsliga krav uppfylls.

– Sex Schengenländer har olagligt tillämpat gränskontroller i mer än tre år år, trots att den maximala tidsgränsen är två år. Om vi vill rädda Schengen måste vi sätta stopp för detta, sa parlamentets huvudansvariga (rapportör) den slovenska socialdemokraten Tanja Fajon i ett uttalande.

De fem övriga Schengenländerna är Norge, Danmark, Tyskland, Österrike och Frankrike.


Svensk kritik mot Sverige

I Europaparlamentet fick den svenska regeringen kritik även från svenskt håll, från miljöpartisten Bodil Valero, som är de grönas ansvariga för frågan.

– Europeiska kommission måste stå upp emot länder som Frankrike, Tyskland och Sverige, som har förlängt sina gränskontroller i åratal utan skäl för att förlänga dem, sa hon.

– Vi kan inte låta Schengens gränskontroller bli det nya normala, fortsatte hon.

Kontrollerna infördes efter den stora flyktingvågen 2015 och har förnyats regelbundet. Till en början var den juridiska grunden bristande kontroll av EU:s yttre gräns i Grekland. Det senaste året har motiveringen bytts till hot mot den inre säkerheten. (Dock införde Frankrike sina kontroller efter terrorattentaten 2015.)


Stöd från socialdemokrater och liberaler

Röstsiffrorna blev 319-241 i parlamentet. Stödet kom främst från socialdemokrater, den liberala partigruppen och miljöpartister. Men den stora konservativa partigruppen (EPP), där svenska M och KD ingår, röstade emot.

Människors rätt till fri rörlighet måste balanseras mot deras rätt att känna sig trygga om säkerhetshot uppstår, förklarade den slovakiske EPP-ledamoten Jozsef Nagy.


Svåra förhandlingar väntar

Ståndpunkten är parlamentets mandat inför förhandlingarna med ministerrådet om den slutliga utformningen av kodexen om inre gränskontroller.

Förhandlingarna väntas bli hårda. EU-länderna enades om sin ståndpunkt den 19 juni. Den ger länderna mer frihet att införa och behålla gränskontroller.

Den svenska regeringen tycker att länder som anser sig ha behov ska kunna införa gränskontroller vid inre gränser.

"Berörd medlemsstat ska ges större inflytande i förfarandet. Det är endast den enskilda medlemsstaten som har den fullständiga, operativa bilden när det gäller hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet", skrev regeringen i ett fakta-pm till riksdagen.

Senast regeringen förlängde kontrollerna var den 11 november, då i tre månader. EU-kommissionen vill att de sex länderna tar bort alla inre gränskontroller så fort det går, men fortsätter att tolerera dem, skriver Altinget SE.