×

4,5 miljarder satsas på vägar i Skåne

30.11.2018

765 miljoner till cykelvägar. 1,8 miljarder till det skånska vägnätet. Och 634 miljoner till järnvägsnätet. Det är några av de satsningar som ska göras de kommande tio åren, skriver Ystads Allehanda.

Det handlar om den regionala transportinfrastrukturplanen (RTI) med tillhörande cykelplan, som i princip handlar om hur Region Skåne vill fördela 4,5 miljarder kronor de fått av staten som ska gå till infrastruktur.

– Vi har beslutanderätt över den här potten av pengar, säger oppositionsrådet Henrik Fritzon (S), under vars tid vid makten planen togs fram tillsammans med Miljöpartiet.

– Vi har jobbat med detta i över två år, och nöjda med att arbetet äntligen är framme för politiskt beslut, säger Mätta Stenevi (MP).

– Vi är nöjda med att vi fick igenom järnvägen Helsingborg-Maria, men missnöjda över att vi inte lyckades med Skånebanan, dubbelspår Hässleholm-Kristianstad, säger hon.

RTI-planen listar bland annat 634 miljoner till satsningar på järnvägsnätet. Där ingår Lommabanan, Söderåsbanan och Västkustbanan, samt sträckan Maria-Helsingborg som ska bli dubbelspår. Det är flaskhalsen efter Hallandsåstunneln.

900 miljoner läggs på kollektivtrafik, bland annat superbusskoncepten, men även anpassning av hållplatser och bättre framkomlighet för bussar.

248 miljoner läggs på bättre kollektivtrafikåtgärder i Malmö.

765 miljoner läggs på cykelvägar, och där medfinansierar många skånska kommuner, vilket innebär att det totalt handlar om 1,5 miljarder på cykelvägar.

1,8 miljarder satsas på vägnätet, där tio utpekade objekt delar på 1,5 miljarder. Det handlar bland annat om väg 19 Bjärlöv-Broby, väg 11 Tomelilla-Sjöbo och E6 Flädie-Lund.

Planen togs i bred enighet i regionstyrelsen, även om SD ansåg att det lades för mycket pengar på cykelvägar och hellre ville omfördela 300 miljoner av dessa till vägar och järnvägar, skriver tidningen.