×

Konferens ska stärka gränspendlare och företag i Greater Copenhagen

04.12.2018

Intresset för att pendla mellan Sverige och Danmark växer, och gränspendling rymmer stora möjligheter men också utmaningar. (MyNewsdesk)

Med deltagande av både svenska och danska ministrar fokuserar Greater Copenhagen och Øresunddirekt på hinder men också på möjligheter och gränsöverskridande samarbete under en heldagskonferens den 4 december på Christiansborg.

Greater Copenhagen är utpekad av EU-Kommissionen som ett mönsterexempel för andra gränsregioner och intresset för att pendla mellan Sverige och Danmark växer. Framgången med att integrera arbetsmarknaden i Greater Copenhagen, där 18.000 personer pendlar över landsgränserna är talande, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar – inte minst genom att lösa de hinder som försvårar möjligheterna att ta ett arbete på andra sidan gränsen.

Utveckling av gränsregional kollektivtrafik är en förbättringspotential, som EU-kommissionen pekar på för att stärka Greater Copenhagen som en funktionell region, men otillräcklig kollektiv transport är inte den enda svårighet regionens pendlare står inför utan det finns andra utmaningar.

Konferensen består av två delar där förmiddagen ger en politisk inramning av arbetet med att främja mobilitet och ta bort gränshinder, medan det på eftermiddagen presenteras exempel på gränsöverskridande samarbeten.

Greater Copenhagen ska fungera som en välintegrerad arbetsmarknad för att stärka tillväxt och utveckling. Vi har redan kommit långt som en äkta funktionell gränsregion, men vi ska nå ännu längre, och vi behöver stöd från våra nationella politiker,” säger Henrik Fritzon, som är vice ordförande i Greater Copenhagens styrelse och 2:a vice ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne.

"Administrativa gränshinder behöver avskaffas och vi måste arbeta förebyggande för att nya inte ska uppstå. Möjligheterna för tillväxt och sysselsättning är mycket stora i Greater Copenhagen, och ju färre hinder, arbetstagarna möter, desto mer attraktiv blir regionen att arbeta och leva i,” tillför Henrik Fritzon.

Intresset för gränspendling växer

Både behovet av information och intresset för att arbeta som gränspendlare eller göra business i Greater Copenhagen ökar visar den senaste besöksstatistiken på Øresunddirekts hemsidor, under årets tre första kvartal har besöken ökat med 10,3 % i jämförelse med 2017 och ligger nu på cirka 76 000 besök i månaden. Om denna utveckling håller i sig blir 2018 ett rekordår för Øresunddirekts hemsidor.

”Förutom ett politiskt stöd för att få en välintegrerad arbetsmarknad i Greater Copenhagen krävs det också att gränspendlare och näringsliv får ett stöd i vardagen och får svar på sina frågor. Det största gränshindret är brist på information och där fyller informationstjänsten Øresunddirekt och dess samverkande myndigheter en viktig funktion för en integrerad arbetsmarknad,” säger Anneli Hultén, landshövding i Skåne.

Greater Copenhagen arrangerar konferensen tillsammans med informationstjänsten Øresunddirekt och i samarbete med Nordiska ministerrådet och Sveriges ambassad i Köpenhamn, och bland deltagarna finns Eva Kjer Hansen minister för fiske och jämställdhet samt för nordiskt samarbete i Danmark, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister i Sverige, Bertel Haarder folketingsmedlem och Danmarks representant i Gränshinderrådet, Eva Tarselius Hallgren, ordförande och Sveriges representant för Gränshinderrådet samt Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.