Udbygningen af jernbanen fra København til Rødby Færge, som en følge af Femern Bælt forbindelsen, vil betyde kortere rejsetider fra København til resten af Sydsjælland og Hamburg. Allerede i 2023/24 vil rejsetiden fra København til f.eks. Nykøbing Falster kunne gøres på ca. 1 time. Udbygningen af jernbanen åbner således helt nye perspek-tiver for både borgere og erhvervsliv på både lokalt og regionalt regi. Det vil således være enkelt at bo i Næstved eller Vordingborg og arbejde i København, uden at skulle give køb på det "gode liv", i storbyen med et stort udvalg af oplevelser, restauranter, museer og parker etc.

Set i lyset af brandet Greater Copenhagen, hvor fokus er på at skabe erhvervsfremme ved at nedbryde grænserne mellem kommuner, regioner og lande, er det interessant at se på begrebet "liveability". Det er interessant at se på dette begreb, som supplement til Greater Copenhagens fokus på, at sikre der uddannes kompetente medarbejdere til erhvervslivet og fastholdelse af bl.a. højt uddannede international arbejdskraft, fordi metropolområdet skal kunne tilbyde en attraktiv livskvalitet for sine tilflyttere, ligegyldigt hvor de kommer fra.

Som bekendt er samarbejdet i Greater Copenhagen opbygget, så er det op til den enkelte region/kommune og deres dagsordner at "koble" sig op på brandet Greater Copenhagen. Dermed afhænger effekten for brandet som helhed og regionerne/kommunerne enkeltvis, af regionernes/kommunernes økonomiske og administrative ressourcer.

I en dansk kontekst har prof. Tom Nielsen i Arkitekten diskuteret liveability begrebet i to henseender: den ene som henvender sig mere til de større byer som København, Århus og Odense handler det om demokratisk deltagelse og den arkitektur der understøtter byliv dvs. en en tæt bebygget og relativt lav bystruktur med gadeliv, velintegrerede byrum, parker og rekreative landskaber. Den anden version, hvori flertallet af danskerne bor, nemlig i en lille eller middelstor dansk by, med let adgang til infrastruktur (motorvej, hovedvej eller jernbane) med adgang til til mellemstor dagligvarebutik (Netto, Rema eller Fakta) med et godt udbud. Endvidere skal byen ligge inden for 10 km´s afstand til det infrastrukturelle H og allerhelst i én af de to regionale knudepunkter: Hovedstadsområdet eller den østjyske millionby.

Med udbygningen af Femern Banen, bliver det østlige ben i H´et styrket og vil set i forhold til liveability diskussionen - knytte - "de to" former - tidsmæssigt- sammen. I praksis vil det sige, det har mindre betydning for hvor man bosætter sig, fordi begge liveability former tidsmæssigt er til at nå indenfor 1 - 1 1/2 time. Det er et væsentligtligt argument i tiltrækningen af den rette arbejdskraft for de virksomheder der ønskes tiltrukket til Greater Copenhagen.

Med kun 10 år til at Femern forbindelsen står færdig, er det vigtigt at kommunerne langs med den opgraderede jernbane, koordinere indsatserne for at gøre korridoren attraktiv - liveable - og ikke kun i erhvervsmæssig sammenhæng. Altså hermed også sagt, brandet Greater Copenhagen kan ikke stå alene som primus motor for udviklingen.

Altså der plæderes her for, strategisk at udvikle Femern Korridoren med henblik på, at fremme attraktiviteten som grundlag for vækst og udvikling. Der findes allerede eksisterende planer for en strategisk byudvikling af de større byer langs med Femern Banen. De tydeligste eksempler herpå er Køge og Næstved, herefter Ringsted og Vordingborg. På Lolland skal der udvikles et nyt erhvervs/bolig område i Holeby som en betingelse for en ny station (som erstatning for stationen i Rødby). I lighed med Byregion Fyn, bør der oprettes et borgmesterforum som er ansvarlig for den politiske koordinering og et kommunaldirektørforum som er administrativ ansvarlig.

Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune har allerede forskellige samarbejder. Men skal der virkelig høstes gevinster langs med Femern korridoren, skal der samlet satses strategisk på at skabe - liveable - forhold som grundlag for vækst og udvikling.