Af Claus F. Baunkjær-Administrerende direktør Femern A/ S

FEMERNJUL: Fundamentet er på plads, så Lolland og Fehmarn, Danmark og Tyskland, Skandinavien og Europa kan blive endnu tættere forbundet.

Et pyntet juletræ er en fast del af julen på både den danske og den tyske side af Femern Bælt. Men traditionerne omkring juletræet er forskellige. I Danmark danser vi lystigt rundt om træet, mens det i de tyske hjem alene står til beskuelse i al sin herlighed.

Traditionen med at tage juletræet ind i vores stuer kommer faktisk fra Tyskland, og det første danske juletræ tændtes så vidt vides i 1808 på Holsteinborg Gods på Sydsjælland.

Siden da er danske juletræer blevet en eksportsucces, der omsætter for milliarder. Godt halvdelen af den danske eksport sker til traditionens oprindelsessted, Tyskland, som også på dette område er Danmarks største marked.

Juletræets historie står måske i virkeligheden som et lysende eksempel på udveksling og udvikling. Af både handel og kultur. Den kulturelle samhørighed de to lande imellem -med de forskelle og ligheder der nu engang er -ses også, når man som jeg arbejder på et grænseoverskridende megaprojekt som anlæggelsen af Femern Bælt-tunnelen.

Projektet er for længst vedtaget i Forbundsdagen med et stort flertal. Men byggestarten kræver også, at vi får godkendt tusindvis af sider med grundig dokumentation og miljøundersøgelser hos de tyske myndigheder. Det respekterer vi.

Nu står vi heldigvis på tærsklen til at få den tyske myndighedsgodkendelse.

Meldingen fra Slesvig-Holsten er, at godkendelsen kommer i 2018. Det er særdeles gode nyheder. Det sker efter et 2017, hvor vi i Femern A/ S i tæt samarbejde med kollegaer, miljøeksperter og mange andre partnere på dansk og tysk side har arbejdet på højtryk for at give de tyske myndigheder alle de oplysninger, de har brug for.

Dem har de nu, og de tyske myndigheder har meddelt, at de nu går ind i den afsluttende fase med at skrive selve godkendelsen.


Kulturel udveksling

Sideløbende har politikere, erhvervsliv og organisationer på alle niveauer mødtes og drøftet den betydning, Femern-forbindelsen vil få for handel, uddannelsesmuligheder, turisme og kulturel udveksling i vores del af Europa.

Vi er dybt taknemmelige for støtten.

Slesvig-Holstens nye minister for økonomi og transport, Dr. Bernd Buchholz, mødtes i sensommeren med sin danske kollega, Ole Birk Olesen (LA), og fastslog, at der er meget stort fokus på Femern-processen i Tyskland.

Jeg har også selv mødt minister Buchholz ved flere lejligheder, og jeg er hver gang blevet imponeret over hans kendskab til og engagement i Femern-projektet.

De positive takter blev fulgt op, da Folketingets Transportudvalg i november besøgte både udvalgets kolleger i Landdagen i Kiel og den nye minister.

Transportudvalget blev bestyrket i, at processen omkring tilblivelsen af Femern Bælt-forbindelsen er i god gænge. Det var et godt og vigtigt besøg.

Som det meget ofte sker med store infrastrukturprojekter i Tyskland, vil klager over den endelige godkendelse efter alt at dømme skulle behandles efterfølgende ved den tyske forbundsforvaltningsdomstol.

Men det er vi sammen med vores tyske kollegaer og advokater godt forberedt på.

Vi har afleveret en meget solid ansøgning til de tyske myndigheder, den tyske tilladelse kommer i 2018, retssagen er ved at blive godt forberedt, og vi er også godt i gang med at forberede os på den spændende og komplekse anlægsfase.

Vi står med andre ord med et stærkt og velforberedt projekt. Fundamentet er på plads, så Lolland og Fehmarn, Danmark og Tyskland, Skandinavien og Europa kan blive endnu tættere forbundet. Til fremme af samhandel, turisme, samvær mellem mennesker ideer, traditioner og juletræer.

Last Edited 20 December 2017