Billigere takster over Storebælt vil kunne bidrage til større aktivitet mellem Region Sjælland og Fyn/Jylland, fastslår formanden for STRING-samarbejdet, Steen Bach Nielsen (S), Region Sjælland.

  - Takstnedsættelsen betyder øget mobilitet især på arbejdsmarkedet, fordi arbejdstagere lettere kan pendle mellem forskellige landsdele. Den kan bidrage til, at Danmark bliver bundet bedre sammen. Det gavner borgerne især i Region Sjælland og på Fyn hhv. trekantsområdet, og det gavner således også erhvervslivet, fastslår STRING-formand Steen Bach Nielsen i en kommentar til regeringens nyeste udspil.

 - Jeg ser derfor ikke de store problemer med regeringens planer om at nedsætte brotaksten over Storebælt. Bekymringen for, at takstnedsættelsen vil påvirke Femernforbindelsens økonomi voldsomt negativt, deler jeg ikke, understreger han.   

 - Finansieringen af Femernforbindelsen er på plads - og jeg kan ikke se, at billigere takster over Storebælt vil lede en afgørende stor del af Tysklandstrafikken fra Femern over Fyn og Sydjylland, mener Steen Bach Nielsen.

 - Transportministeriets beregninger viser, at effekten af takstnedsættelsen bliver, at tilbagebetalingstiden for begge forbindelsers vedkommende forlænges med tre år. Det har ingen afgørende betydning for økonomien for hverken Femernforbindelsen eller Storebælt, fastslår STRING-formanden. 

 

Fakta:

Over de næste tre år vil regeringen sænke taksten for at køre over Storebæltsforbindelsen med i alt 25 procent. Takstnedsættelsen vil blive indfaset over en treårig periode, så den første nedsættelse sker pr. 1. januar 2018 og forventes at være fuldt gennemført pr. 1. januar 2021. Transportministeriets beregninger viser, at takstnedsættelsen vil forlænge tilbagebetalingstiden for Storebæltsbroens fra 30 til 33 år og for Femernforbindelsen fra 33 til 36 år.

 

Last Edited 24 August 2017