Den netop offentliggjorte meningsmåling om borgernes holdning til etableringen af den Faste Forbindelse over Femern Bælt bekræfter atter engang, at borgerne i Schleswig-Holstein og Hamburg ikke er så negative overfor projektet, som modstandernes kampagner prøver på at bilde os ind.  Resultatet af meningsmålingen kan man studere her: 

Einstellungen und Erwartungen zum Fehmarnbelt-Tunnel Kernbefunde

 43 % er grundlæggende positivt instillet overfor projektet, mens kun 19 % er direkte imod.

 Det, der skal få os til at komme op af stolen, er de 36 %, der hverken er for eller imod.

 Selvom den gruppe stadig er mindre end de positive borgere, har vi en opgave her: Vi må allerede nu kunne vise resultater af vores grænseoverskridende samarbejde. Og det kan Friends of Fehmarnbelt bidrage med - også her på stedet.

 For der er mange aktiviteter i gang.

I en tid, hvor Europa - også efter et fransk præsidentvalg - skal til at genopfinde sig selv, er grænseoverskridende projekter som den Faste Forbindelse, Brenner Basis Tunnel, skabelsen af samarbejde mellem europæiske regioner og en udbygning af den grænseoverskridende infrastruktur en vækstskabende nødvendighed.

 

 

 

 

 

Last Edited 08 May 2017